Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Teishoku, Yoshoku > Grill Sakura

Grill Sakura グリル佐久良 Teishoku, Yoshoku / Asakusa

Add Photos Tell a Friend Bookmark Print Version Send to Phone
Categories Teishoku, Yoshoku
Nearest Station Asakusa
Address 3-32-4 Asakusa, Taito-ku, Tokyo
Telephone 03-3873-8520
Business Hours 11:30am-2:00pm, 4:30pm-9:00pm
Price Lunch: 3,000-3,999yen Dinner: 3,000-3,999yen
Occasion Good for Group
Aoi Maru Shin
Katsukichi
Feedback Form