Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Tonkatsu > Maisen: Aoyama

Maisen: Aoyama まい泉 Tonkatsu / Omotesando, Aoyama

1 Review

Feedback Form