Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Tonkatsu > Tonkatsu Imoya 1

Tonkatsu Imoya 1 とんかつ いもや Tonkatsu / Jimbocho

2 Reviews

Feedback Form