Tokyo Guide > Tokyo Restaurants > Tonkatsu > Wako: Ikebukuro

Wako: Ikebukuro 和幸 Tonkatsu / Ikebukuro

1 Review

Feedback Form